Ресурси

Для того, щоб поділитися досвідом впровадження та застосування відновних практик на різних рівнях, організація протягом 10-ти років випустила безліч інформаційних ресурсів. Так, ми переклали 7 найвидатніших книжок у сфері медіації та відновного правосуддя, написали 10 довідників та посібників із відновного підходу та його застосування в Україні, випустили чимало інформаційних брошур про підхід.

Ми вдячні всім, хто разом з нами доклав зусилля до підготовки та видання цих публікацій. Деякі з джерел ви можете знайти на сайті. З повним переліком видань ви можете ознайомитися тут.

 

Друковані ресурси

 

Маленька книжка відновної дисципліни для шкіл. Лоррейн Штуцман Амштуц, Джуді Х. Муллет. — Пер. з англ. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2016. - 87 с.

Чи може перевантажений роботою вчитель перетворити шкільний конфлікт на можливість для навчання, зростання та дружби? Якщо відновне правосуддя може рятувати життя у кримінальному світі, то чому його принципи не можуть застосовуватись у шкільних коридорах? І якщо наші діти навчатимуться відновним практикам із раннього віку та щоденно, то чи не збудуємо ми більш здорове та справедливе суспільство? У цій книзі двоє педагогів – Лоррейн Штуцман
Амштуц та Джуді Х. Муллет – відповідають «так» на всі ці запитання. Адже відновна дисципліна – це мистецтво налагодження справ і стосунків настільки, наскільки це можливо! Інститут миру і порозуміння пропонує український переклад «Маленької книжки відновної дисципліни для шкіл», автори якої відповідають на прикладах, як її досягти.

Замовити книгу

Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та громади заради суспільної безпеки. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. — 224 с. ISBN 978-966-2258-03-5

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах для розв’язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданні докладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадах шляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано організаційну структуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними органами влади, правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу також приділено питанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та інформаційної взаємодії. Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності Центрів відновного правосуддя в громадах України. 

Видання адресоване представникам громадських організацій, громадських ініціатив, органів місцевої влади та правової системи, а також широкому колу читачів, котрі зацікавлені у впровадженні відновних практик у громадах та формуванні суспільної безпеки. 

Завантажити

 

Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження. – К., 2008. – 60 с. 

У даному виданні увазі читача пропонується комплексна інноваційна модель профілактики підліткової злочинності, розроблена фахівцями Українського Центру Порозуміння в рамках проекту «Стратегії міліції щодо профілактики підліткової злочинності в Україні». Дана модель є трирівневою (описує три рівні профілактики) і ґрунтується на принципах відновного підходу (відповідальність за свої вчинки, самоповага, повага до інших, толерантність тощо). 

Для представників правоохоронних органів, державних та муніципальних соціальних служб, громадських організацій, закладів освіти, а також читачів, які цікавляться питаннями побудови безпечних і згуртованих громад. 

Завантажити

 

Кей Праніс, Баррі Стюарт, Марк Уедж. Кола примирення. Від злочину до повернення в громаду. — Пер. з англ. — К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. — 272 с. ISBN 978-966-96789-5-9 

Сьогодні ми як ніколи потребуємо відновлення зв’язків один з одним, усвідомлення і поваги до наших відмінностей, а також визнання того неоціненного внеску, який кожен з нас може зробити у розбудову громади. Переосмислені та осучаснені принципи та методи досягнення згоди, ведення діалогу та розв’язання суперечок використовуються у Колах — групових зустрічах. 

Термін «Коло» символізує не лише миротворчий процес, а й втілює багато додаткових значень — просторових, геометричних, сакральних. Кола створюють простір, де налагоджуються зв’язки один з одним, де конфлікти обертаються на можливість відновлення стосунків. Кола примирення дають можливість родинам та громадам досягати спільної відповідальності за своє благополуччя та подолання розбіжностей у пошуках спільної істини. Результатами глибоко цілющих процесів у Колі є взаємопорозуміння, довіра, цілковита зміна долі та стосунків. 

Ця книга — про поєднання стародавньої мудрості та сучасного досвіду проведенні Кіл примирення у громадах для розв’язання кримінальних ситуацій. Для всіх небайдужих до відродження сталих, безпечних, відповідальних громад із міцними зв’язками між усіма громадянами. 

Замовити книгу

 

Иво Эртсен, Роберт Маккей, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт. Реконструкция связей в сообществе – медиация и восстановительное правосудие в Европе. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. – 184 с. ISBN 978-966-96789-4-2ISBN 978-966-96570-5-3 

Книга «Реконструкції зв’язків у громаді» описує основні риси відновного правосуддя, включаючи різні моделі та результати досліджень, і пропонує підходи до створення таких програм, а також визначає можливі проблеми та способи їхнього подолання. Посібник розрахований на широке коло читачів і містить у собі необхідну інформацію як для тих, хто планує впроваджувати відновне правосуддя, особливо в країнах Центральної та Східної Європи, так і для тих, хто цікавиться питаннями права, теорією і практикою альтернативних способів вирішення конфліктів та спорів, питаннями прав людини та ін. 

Замовити книгу

 

Розвиток центрів відновного правосуддя в громадах. – К., 2008. – 88 с.

Посібник містить детальний опис того, яким має бути Центр відновного правосуддя громади – громадське утворення, яке візьме на себе вирішення задачі з профілактики злочинності у Вашій громаді та турботу про її моральне здоров'я та добробут. Модель Центру створена та описана спеціалістами мережі організацій, які займаються впровадженням відновного правосуддя в Україні в рамках проекту Tacis Європейської комісії «Створення мережі Центрів відновного правосуддя в громадах» з метою створення найкращої системи соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників.

Завантажити 

 

Землянська В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України. Посібник. – К.: Видавець Захаренко В.О., 2008. – 200 с. ISBN 978-966-96789-2-8

У посібнику вперше висвітлюються поняття, форми та особливості відновного правосуддя – нового підходу до злочину та покарання, який спрямований на збалансування потреб по- терпілого, правопорушника та громади. Посібник представляє український та міжнародний досвід впровадження програм відновного правосуддя як ефективного й необхідного компо- нента системи судочинства у кримінальних справах. Читачам надається можливість ознайо- митися як з міжнародним законодавством, так і з українською чинною нормативно-правовою базою, що створює основу для реалізації програм відновного правосуддя на практиці в Ук- раїні. У посібнику також надається огляд перспектив закріплення відновного правосуддя в українському законодавстві. 

Видання розраховане на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять ідеї відновного правосуддя, реформування кримінального процесу та гуманізація системи покарань. 

Завантажити

 

Райт Мартин. Восстановительное правосудие – путь к справедливости. Симпозиум. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. – 304 с. ISBN 978-966-96570-5-3 

У книзі британського дослідника Мартіна Райта висвітлюються різні аспекти злочину та покарання, а також досліджується проблема, якої зазвичай стороняться юристи та кримінологи: психологічні наслідки покарання. Спеціалісти з різних сфер наводять свої аргументи щодо цього питання, але остаточний висновок переконливо свідчить, що позитивних змін в поведінці правопорушника неможливо досягти лише шляхом покарання. Надзвичайно важливо, щоб воно застосовувалось паралельно з іншими, більш мотиваційними методами впливу, до яких відносяться програми відновного правосуддя. 

У виданні представлено переконливі аргументи і дані на підтримку відновного праовосуддя – ефективного способу реагування на злочин, що сприяє задоволенню потреб потерпілих, і спрямований на прийняття правопорушником відповідальності за скоєне і виправлення завданої шкоди. 

Книга буде цікавою як фахівцям, так і широкому колу читачів, які цікавляться філософією ролі держави у боротьбі зі злочинністю, можливими схемами реагування на окреме правопорушення, а також питаннями реформування системи кримінального судочинства. 

Зміст

Замовити книгу

 

Буш Роберт А. Бэрок, Фолджер Джозеф П. Что может медиация. Трансформативный подход к конфликту. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2007. – 264 с. ISBN 978-966-96789-0-4 

Медіація (посередництво) давно та міцно зайняла свої позиції серед низки інших підходів до розв’язання конфліктів у світі. В Україні, Росії та на всьому пострадянському просторі вона тільки-но починає здобувати визнання та привертати увагу менеджерів з персоналу, бізнесменів, представників правової системи, соціальних служб, державних чиновників - усіх, кому доводиться мати справу з конфліктами й шукати шляхи їх розв’язання. 

Книга Р. Буша та Дж. Фолджера "Що може медіація" вперше була надрукована 1994 року в США й миттєво отримала визнання фахівців та стала класичною працею в області розв’язання конфліктів. Змінене й доповнене видання не просто знайомить читача з процесом посередництва, але й глибоко аналізує схований у ньому потенціал позитивної зміни особистості й взаємин конфліктуючих сторін. Трансформативний підхід, що був сформульований авторами, привернув увагу до нових привабливих сторін медіації та заклав підґрунтя для розвитку цілого напрямку в теорії та практиці медіації. Разом з тим це серйозне й вдумливе розмірковування про природу конфлікту, його роль у житті людей, взаємозв’язок з людською природою й суспільством дозволяє книзі зайняти гідне місце серед праць з психології, соціології та філософії. 

Зміст 
Замовити книгу

 

Шкільна служба розв`язання конфліктів: досвід впровадження. – К., 2007. – 88 с.

У брошурі описано практичний досвід створення Шкільної служби розв'язання конфліктів (Центру медіації однолітків у школі). 

Завантажити

 

Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників. – К., 2007. – 64 с.

Збірка методичних матеріалів, підготованих Українським Центром Порозуміння у співпраці з Державним департаментом України з питань виконання покарань за результатами спільного проекту (2005-2007 р.р.) за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". Bисвітлено питання концепції та засад діяльності Служби пробації та перспектив запровадження елементів програм відновного правосуддя до моделі Служби пробації в Україні. Наведено тексти проекту наказу "Про затвердження Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації у діяльність кримінально-виконавчої інспекції", проекту "Типового положення про проведення експерименту щодо впровадження елементів пробації в діяльність кримінально-виконавчої інспекції", а також "Механізм співпраці кримінально-виконавчої інспекції та НДО з організації та проведення програм відновного правосуддя". 

Матеріали можуть бути корисними фахівцям у сфері пробації та представникам недержавних організацій, які пов’язують свою діяльність із реформуванням пенітенціарної системи. 

Завантажити

 

Микитин Ю. І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти. – К., 2006. – 84 с.

У посібнику розглянуто деякі положення кримінально-процесуального права, висвітлено діяльність суду, прокуратури, правоохоронних органів в аспекті можливості застосування медіації.
Посібник розрахований на медіаторів та координаторів програм відновного правосуддя, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями відновного правосуддя. 

Завантажити

 

Руслана Безпальча. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі 

Життєвий досвід свідчить про те, що нам доводиться вчитися все життя – вчитися жити. Ця книжка не претендує на те, щоб навчити вас жити – вона написана для того, щоб допомогти навчитись спілкуватися з людьми, навчитись запобігати конфліктам та контролювати конфліктні ситуації. І щоб все це допомогло свідомо будувати у нашій країні інше суспільство – на засадах любові і поваги людей одне до одного.

Книга буде корисна педагогам, психологам шкіл, молоді та підліткам, всім, хто цікавиться корекцією людського спілкування, хто прагне встановлення гуманних стосунків між людьми в Україні, хто хоче досягнути поваги людей одне до одного незалежно від статі, віку, національності тощо. 

Завантажити

 

Маерс, Девид. Международный обзор программ восстановительного правосудия. / Пер. з англ. Н.Дармограй, Т.Данилів. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 101 с.

Спеціальне видання для учасників конференції "Формування української моделі відновного правосуддя" (Київ, 25-26 листопада 2004 року). Книгу переклано та видано Українським Центром Порозуміння за підтримки Європейської Комісії.

Завантажити

 

Зер, Говард. Зміна об'єктива: новий погляд на злочин та правосуддя / Пер. з англ. М. Яковлєва. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 224 с. ІSBN 966-7671-84-4

Сучасне "кримінальне" правосуддя зосереджується на покаранні та протистоянні. Це призводить до заперечення відповідальності однієї сторони перед іншою і нехтує переживання обох. Воно роз'ятрює, а не загоює.
Основна мета альтернативного підходу до правосуддя - відновлювати, наголошувати потреби і зобов'язання. Правопорушників заохочують до осмислення того, якої шкоди вони завдали, та спонукають узяти відповідальність за неї. Відновним правосуддям передбачено зцілення як окремого індивіда, так і цілої спільноти. Таке правосуддя є предметом розгляду цієї книги.

Книга Говарда Зера — виклад концепції і програми відновного правосуддя та досвіду його практичної реалізації. Глибокі узагальнення і гуманістичний підхід до проблем карного правосуддя приверне увагу не лише фахівців відповідної галузі, а й філософів, істориків, соціальних працівників, психологів, громадських діячів. 

Переклад і видання книги H. Zehr. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice здійснено Українським Центром Порозуміння в 2004 р. за підтримки Європейскої Комісії та Посольства Великобританії в Україні.

Зміст

 

Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця: Збірник статей / Наук. редактор Войтюк І.А., – Київ: "Арт – Бюро", 2004, – 228 c. ISBN 966-96280-7-5

Книга "Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця" є кроком до зміцнення співпраці Польщі і України в питаннях впровадження відновного правосуддя як ефективного й необхідного компонента системи судочинства у кримінальних справах.

У книзі представлено досвід розвитку та впровадження програм медіації в обох країнах і відображено спільні зусилля Польщі й України щодо реалізації ідей відновного правосуддя. Книга також надає читачам можливість ознайомитися з українськими, польськими та міжнародними нормативно-правовими актами, які стосуються використання програм медіації (примирення) в кримінальних справах.
Автори видання, досвідчені діячі і практики відновного правосуддя в Польщі й Україні, розглядають численні аспекти теорії, практики, а також наслідків медіації.

Видання розраховано на медіаторів, юристів-практиків, працівників суду, міліції, органів державної влади, соціальних працівників, активістів руху за права людини, вчених, студентів та інших осіб, які цікавляться ідеями відновного правосуддя. 
Книгу видано Українським Центром Порозуміння за підтримки Посольства Великобританії в Україні в 2004 р. 

Зміст

 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК із комплексних стандартів щодо роззброєння, демобілізації та реінтеграції. 2017

 

Практичний посібник із Комплексних стандартів щодо роззброєння, демобілізації та реінтеграції (КСРДР) має на меті допомогти користувачам вивчити КСРДР, для чого наведено пояснення ключових напрямів кожного модуля КСРДР. Практичний посібник був розроблений Міжвідомчою робочою групою з РДР (МРГ–РДР).

 

Завантажити

 

 Стандарти діалогу: визначення та принципи

 

Завантажити

Стандарты диалога: определения и принципы

 

Завантажити

Dialogue standards: definitions and principles

 

Завантажити

Understanding dialogue in Ukraine

Завантажити

Розуміючи діалог  

Завантажити

 Бюлетень "Відновне правосуддя"

Перше періодичне спеціалізоване видання з відновного правосуддя в Україні. Орієнтовано на фахівців системи правосуддя, соціальних працівників і практиків, що впроваджують відновний підхід. Видання здійснюється Українським Центром Порозуміння і Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки Швейцарського Фонду Співробітництва і ЮНІСЕФ. 

  2012

Відновне правосуддя в Україні 
Число 1-4(18)

Завантажити

  2011
  Відновне правосуддя в Україні 
Число 3-4(17)


Завантажити
  Відновне правосуддя в Україні 
Число 1-2(16)


Завантажити
  2010
  Відновне правосуддя в Україні
Число 1-4(15)


Завантажити
  2009
  Відновне правосуддя в Україні
Число 3-4(14)


Завантажити
  Відновне правосуддя в Україні
Число 1-2(13)


Завантажити
  2008
  Відновне правосуддя в Україні
Число 4(12)


Завантажити 
  Відновне правосуддя в Україні
Число 3(11)


Завантажити
 

Відновне правосуддя в Україні
Число 2(10)

Завантажити

  Відновне правосуддя в Україні
Число 1(9)


Завантажити
  2007
Відновне правосуддя в Україні
Число 4(8)


Завантажити
Відновне правосуддя в Україні
Число 3(7)


Завантажити
Відновне правосуддя в Україні
Число 2(6)


Завантажити
Відновне правосуддя в Україні
Число 1(5)


Завантажити
  2005
Відновне правосуддя в Україні
Число 4

Завантажити
Відновне правосуддя в Україні
Число 3

Завантажити
Відновне правосуддя в Україні
Число 1-2

Завантажити
Бюлетень "Відновне правосуддя в Україні". Спеціальне видання до конференції "Формування української моделі відновного правосуддя" (м. Київ, 10-11 лютого 2005 р.)


Завантажити

Публікації

Вирішення конфліктів

Программа действий по развитию практики альтернативного разрешения конфликтов (АРК) в Западном СНГ на период 2006-2008 гг.

29.12.05

rus
eng

С'юзан К. Маркс. "Споглядаючи вітер" (уривок)

31.12.04

ukr

Посередництво та суди. Електронний часопис Держдепартаменту США "Питання демократії", грудень 1999 р.

28.05.04

ukr

Марта Мачящик. Інститут медіації за оцінкою медіаторів

30.04.04

ukr

Віра Землянська. Вивчення досвіду Польщі в сфері медіації

20.04.04

ukr

Кимберли К. Ковач. Фундаментальные основы Альтернативного разрешения споров

20.04.04

rus

Эрвин Маст, Сьюзан Шероуз. Медиация в контексте (опыт США)

21.08.03

rus

Эйлин Баркер. Советы адвокатам по подготовке к медиации

21.08.03

rus

Стерлинг Ньюберри. Динамическая фасилитация: лучший способ обращения с групповыми проблемами и "проблемными" группами

21.08.03

rus

Давид Ю. Страун. Что такое посредничество?

21.08.03

rus

 Відновне правосуддя 

Олександра Боброва. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід (психологічний аспект)

28.09.06

ukr

Альона Горова. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід. Соціологічний аспект.

28.09.06

ukr

Надія Прокопенко. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід. Конфліктологічний аспект.

28.09.06

ukr

Віра Землянська. Аналіз практики судів з впровадження процедури медіації в Англії, Бельгії та Німеччині (медіатор)

28.09.06

ukr

Роман Коваль. Роль і місце програм відновного правосуддя в системі ювенальної юстиції

22.09.05

ukr
eng

Я. В. Мачужак, В. В. Землянська. Медіація як ефективний засіб для перевиховання та попередження злочинності серед неповнолітніх

27.07.05

ukr

Віра Землянська. Чинна українська модель відновного правосуддя

25.10.04

ukr

В. Т. Маляренко, І. А. Войтюк. Відновлювальне правосуддя: можливості запровадження в Україні (Бюлетень Міністерства юстиції України №8 2004)

14.10.04

ukr

Віра Землянська. Запровадження медіації у кримінальне судочинство України

21.08.04

ukr

Віталій Замніус, Денис Ковриженко, Віра Землянська. Передумови впровадження процедури медіації в Украіні

21.06.04

ukr

Стефан Прайор. Альтернативы лишению свободы

16.01.04

rus
eng

Віра Землянська. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство

20.11.03

ukr

Марти Прайс. Преступление и наказание: cпособна ли медиация обеспечивать восстановительное правосудие для жертв и правонарушителей?

20.10.03

rus
eng

Мартин Райт. Парадигма восстановительного правосудия

21.08.03

rus
eng

Нильс Кристи. Конфликты как собственность

02.08.03

rus

Марк Умбрайт. Гуманистический подход к посредничеству в разрешении конфликтов: путь преображения, путь миротворчества

02.08.03

rus

Гордон Баземор, Марк Умбрайт. Переосмысление функции наказания в суде для несовершеннолетних: карательный или восстановительный подход к подростковой преступности

02.08.03

rus

Рустем Максудов, Михаил Флямер. Восстановительное правосудие, ресоциализация и городская политика

02.08.03

rus

 Робота в громадах

Роман Коваль. Развитие навыков и способностей, личность ведущего диалога

25.04.17

rus

Практические рекомендации для государственных агентств по использованию сотруднических процессов (процедур) для принятия решений

05.01.05

rus
eng

Украинский Центр Согласия. Крымский диалог. Итоговый отчет (2002 г.)

17.08.04

rus

Роберт Б. Коатс, Марк Умбрайт, Бэтти Вос. Круги восстановительного правосудия в Южном Сент-Поле, Минессота

22.04.04

rus
eng

Сьюзан М. Рецинджер и Томас Дж. Шефф. Стратегия для общинных конференций: эмоции и социальные отношения

02.08.03

rus

 Медіа

Джон Маркс. Предисловие к книге "Сила медиа. Pуководство для миротворцев"

30.04.04

rus

 Матеріали конференцій, семінарів, тренінгів 

Introduction of Restorative Justice in Ukraine: Results and Perspectives (Kyiv, April 20-21, 2006)

12.07.06

eng

Матеріали міжнародної конференції "Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та перспективи" (Київ, 20-21 квітня 2006р.)

18.05.06

ukr/rus

26 Конференція європейських міністрів юстиції (Хельсінкі, 7-8 квітня 2005 р.) Резолюція № 2 стосовно соціальної місії системи кримінального судочинства – відновне правосуддя

20.12.05

ukr
eng

Соціальна місія системи кримінального судочинства. Витяг з доповіді «Соціальні аспекти юстиції» Міністра Юстиції Фінляндії на 26 Конференції європейських міністрів юстиції (7-8 квітня 2005 р.)

20.12.05

ukr
eng

Матеріали міжнародної конференції "Формування української моделі відновного правосуддя" (10-11 лютого 2005р.)

24.02.05

ukr/rus

Резолюция Первой украинско-американской конференции судей и медиаторов (11 июля 1999г.)

20.01.05

rus

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Впровадження Альтернативних засобів розв'язання конфліктів у судову систему України" (травень 2000р.)

20.01.05

ukr