Команда Інституту миру і порозуміння допомагає в розробці законопроекту про медіацію!

Команда Інституту миру і порозуміння допомагає в розробці законопроекту про медіацію!

 

3 листопада Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 3665 «Про медіацію». І це чудова новина, адже ми чекали цього багато років! Цей Законопроект дає визначення термінам “медіація” (альтернативний, не судовий метод вирішення спорів, за допомоги котрого дві, або більше сторін можуть в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягнути згоди для вирішення суперечки) та термін “медіатор” (незалежний посередник, котрий допомагає сторонам спору в його рішенні шляхом медіації).

Також в Законопроекті прописані і визначені основні принципи медіації, правові основи процедури, умови отримання статусу медіатора та особливості проведення медіації в ході судового, або третейського розгляду, і що не менш важливе,  механізми контролю за якістю надання послуг медіації.Наразі створено відповідну робочу групу, зустріч якої відбулася дата, де ІМіП готує та впроваджує власні рекомендації та пропозиції до майбутнього Закону України «Про медіацію».

Ми сповнені натхнення та віри, що у нас вийде чудовий Закон, який допоможе мільйонам Українців вирішити свої конфлікти ненасильницьким, позасудовим способом.

 

 

 

 

comments powered by Disqus