Місія і цінності

Місія команди "Інститут миру і порозуміння” полягає у побудові діалогу заради розвитку груп, організацій, та громад і досягнення позитивних, стійких змін. 

Наші цінності:

  • Будь-які життєві ситуації, в тому числі і конфлікти, створені для переосмислення себе і світу, наших взаємовідносин, для навчання, набуття досвіду та розвитку.
  • Будь-який із напрямків нашої діяльності має на меті не лише досягнення результатів і вирішення ситуації, а і особістісну трансформацію і розвиток тих, хто бере у цьому участь
  • У кожної людини є потенціал для навчання і знаходження порозуміння з іншими. Головне – знайти усі необхідні для цього ресурси
  • Усі речі та загальна людяність перебувають у тісному взаємозв’язку між собою
  • Посередництво має відновлюючу, зцілювальну функцію, що втілюється в діалозі та взаємодопомозі
  • Важливість присутності посередника та його контакту зі сторонами для сприяння ефективному розв’’язанню конфлікту
  • Бажання більшості людей змінюватися на краще через набуття життєвого досвіду
  • Здатність більшості людей до особистого зростання, допомоги іншим людям та пошуків внутрішньої сили для подолання ворожості
  • Почуття гідності та самовизначення, з яким люди підходять до розв’язання конфлікту.